• 18-07-2019
  • 1411 lượt xem
  • Đăng bởi Admin
She Will Be Strong rất hân hạnh khi được dùng hình ảnh và nhắc đến trên tạp chí Guardian danh tiếng của nước Anh ❤

She Will Be Strong rất hân hạnh khi được dùng hình ảnh và nhắc đến trên tạp chí Guardian danh tiếng của nước Anh  
#SWBS #SheWillBeStrong #SHESelfdefense

Self-defence classes organised by She Will Be Strong social enterprise in partnership with the Ho Chi Minh City Taekwondo Federation

 

Đăng ký buổi Workshop Tự Vệ Nữ SHE Self-defense ngày 6/7 theo link sauhttps://www.facebook.com/events/2275590622757548/?ti=cl