• 18-07-2019
  • 1408 lượt xem
  • Đăng bởi Admin
Cảm nhận của Văn Khoa về khóa học tự vệ căn bản.

Cảm nhận của Văn Khoa về khóa học tự vệ căn bản. Cảm ơn Khoa vàVinaCapital Foundation vì đã tham gia và tin tưởng She Will Be Strong 
#Selfdefense #SheWillBeStrong #SWBSTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, văn bản