SHE Yoga

  • YOGA VÀ CUỘC CHẠY ĐUA VỚI TUỔI TÁC

    YOGA VÀ CUỘC CHẠY ĐUA VỚI TUỔI TÁC

    Khi bạn già đi cũng là lúc cơ thể phải đối mặt với sự trì trệ và kém linh hoạt. Cơ bắp và các tế bào dần thoái hóa do sự ảnh hưởng của thời gian, đặc biệt đối với các chị em làm việc văn phòng.

SHE Self-Defense