Địa chỉ: Lầu 8, D&D Tower, 458 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Email: she@shewillbestrong.vn

Số điện thoại: 0903180085